Työmarkkinatuen kuntaosa

Suomessa astui voimaan 1.1.2006 laki, jonka mukaan kuntien velvollisuudeksi tuli maksaa puolet pitkään työttömänä olleiden henkilöiden Kelalta saamasta työmarkkinatuesta. Uudistuksen tarkoituksena oli saada kunnat, maksusta aiheutuvia kuluja välttääkseen, toimimaan aiempaa tavoitteellisemmin ja tehokkaammin työttömyyttä omalla alueellaan hoitaessaan. Tämä sanktiotyyppinen muutos … Jatka artikkelin Työmarkkinatuen kuntaosa lukemista